сувенир

Артикул: 2221748610

Материал: Золото желтое

Проба: 750

Ср. вес: 730.65 г

Вставки:

Бр. кр. 57 гр. 60-40 4/4 В 0.04 кар

Кварц дымч. фигур фантаз. 50.0*25.0 152.17 г

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D2.3 0.21 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D2.0 0.14 кар

Кварц дымч. подставка прост. 73.0*73.0 329.9 г

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D1.7 1.51 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D2.1 0.15 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D1.9 0.12 кар

Бр. кр. 57 гр. 120-90 4/4 В 0.02 кар

Бр. кр. 57 гр. 120-90 4/4 A 0.02 кар

Бр. кр. 57 гр. 60-40 4/4 Б 0.04 кар

Бр. кр. 57 гр. 60-40 4/4 A 0.04 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D2.6 0.06 кар

Бр. кр. 57 гр. 120-90 4/4 Б 0.01 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D2.2 0.09 кар

Из. нат. кр. гран. 0.01-0.09 3/3 D1.8 0.94 кар

Бр. кр. 57 гр. 90-60 4/4 Б 0.11 кар

Бр. кр. 57 гр. 120-90 4/4 Г 0.01 кар